Wycieczka do Bydgoszczy

19-20 sierpień 2006 r.

W kolekcji klubowej BKMK

W kolekcji klubowej - Brygida w akcji.
A oto nasza przewodnicząca
- w pełni szczęścia!
Kolekcja klubowa - rośliny kolumnowe.
Gospodarze : Goście - 2 : 10.
Skupiona mina Marka świadczy
o głębi uczuć przeżytych w kolekcji klubowej.

<- Bydgoszcz 2006

foto. Bożena Dubielecka, Rafał Ostromęcki, Marek Szczerbicki