PLAN PRACY w 2013 r.

Styczeń

9.01.2013

Bożena Dubielecka

Meksyk inaczej

Luty

13.02.2013

Piotr Badurowicz

Euforbie z mojej kolekcji

Marzec

13.03.2013

Andrzej Mucha

Argentyna 2013

Kwiecień

10.04.2013

Teresa Sońta - Jaroszewicz

Kaktusy w sztuce krajów Ameryki Łacińskiej

Maj

8.05.2013

Andrzej K. Wróblewski

Parodie - wdzięczne, mało doceniane rośliny do hodowli domowej

Czerwiec

12.06.2013

Beata Dreksler

Tillandsje

Czerwiec

WYSTAWA KAKTUSÓW

Wrzesień

11.09.2013

Jerzy Kopeczek

Warunki klimatyczne występowania kaktusów

w wybranych regionach Ameryki Poludniowej

Październik

9.10.2013

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

Listopad

13.11.2013

Piotr Dzieduszyński

Przypołudniki - nie tylko litopsy i konofyta

Grudzień

11.12.2013

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE