INFORMACJE

 

 

1.   Zebrania Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów oddział w Warszawie odbywają się w każdą drugą środę miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godzinie 1800 w Szkole podstawowej nr 394, Warszawa ul. Mahatmy Gandhiego 13.

 

2.   Wysokość składki członkowskiej od 2020 r. wynosi 50 zł. Można ją wpłacać w dwóch ratach: pierwsza 25 zł, do 15 marca, druga 25 zł, do 15 września. UWAGA! Nie ma składki ulgowej! Wpisowe wynosi 1 zł. Składki można wpłacać na nasze konto lub u skarbnika, Alicji Leszek, podczas każdego zebrania.

 

3.   Aby zostać członkiem oddziału w Warszawie należy wypełnić deklarację członkowską, którą można otrzymać na zebraniu lub listownie pisząc na adres przewodniczącej.

Należy też wpłacić jednorazowo wpisowe i co roku składkę członkowską.

 

4.   Biblioteka oddziałowa jest obecnie w reorganizacji i nie można na razie wypożyczać książek, jak będzie to możliwe to poinformujemy.

 

5.  Adres:

PTMK oddział w Warszawie

ul. Marymoncka 155m96

01-946 Warszawa

NIP 522-22-08-330

 

6.   Konto : mBank 70 1140 2017 0000 4802 1229 6853

 

7.  Adres do korespondencji

Izabela Górska

ul. Bychowska 20

01-523 Warszawa

  tel. kom. 501 030 162

  e-mail: gymnoiza@interia.pl

 

Strona internetowa PTMK -   http://www.ptmk.pl

Strona internetowa oddziału w Warszawie -   http://www.ptmk.warszawa.pl

Facebook -   https://www.facebook.com/PTMKWarszawa