REGULAMIN   BIBLIOTEKI

 

   1.           Zgromadzone w Bibliotece książki są własnością Oddziału Warszawskiego PTMK.

   2.           Niektóre książki - oznaczone w spisie literą „K” dodaną do numeru katalogowego wypożyczane są po wpłaceniu kaucji.

   3.           Wysokość kaucji ustala zarząd oddziału.

   4.           Kaucję przechowuje bibliotekarz.

   5.           Zarząd jest upoważniony do zwolnienia wypożyczającego z części lub całości kaucji.

   6.           Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż pięć woluminów.

   7.           Książki wypożyczane są na okres dwóch miesięcy.

   8.           Po upływie dwóch miesięcy do osób przetrzymujących książki zostanie wysłane pisemne upomnienie.

   9.           Wobec osób przetrzymujących uporczywie książki, czasopisma i inne materiały mogą być zastosowane kary statutowe.

10.           Zwrot książek może nastąpić pocztą.

11.           W przypadku nieobecności bibliotekarza zwrotu książek można dokonać u każdego członka zarządu.

12.           Członkowie oddziału będą otrzymywać aktualny wykaz książek znajdujących się w bibliotece.

<-Oferta biblioteki

<-Home

<-Nowości