up
->
<-

Występująca jedynie w Namib-Naukluft bardzo stara, dziwaczna roślina Welwitschia mirabilis,
ta na zdjęciu szacowana na ponad 1000 lat.


Home , Namibia 2007r.