Wycieczka do Bydgoszczy

19-20 sierpień 2006 r.

W kolekcji Kazimierza Łakomskiego

Gotowi na tefrokaktusową przygodę
- przed kolekcją Kazimierza Łakomskiego.
Ewa, Gospodarz a z tyłu.... uebelmanie!
Tefrokaktusy Kazimierza.
Tefrokaktusy Kazimierza.
Tefrokaktusy Kazimierza.
Tefrokaktusy Kazimierza.
... opuncje...
...pterokaktusy.

<- Bydgoszcz 2006

foto. Bożena Dubielecka, Rafał Ostromęcki, Marek Szczerbicki