Wycieczka do Bydgoszczy

19-20 sierpień 2006 r.

W kolekcji Sławka Kopczyńskiego

Wewnątrz szklarni - znowu
każdy sobie...
Ewa i Marek wśród cefaliów.
Melokaktusy już z cefaliami
i jeszcze bez....
Melokaktusy raz jeszcze.
I jeszcze raz melokaktusy.
Cholera, jak się za nie zabrać?
Chyba tak będzie dobrze...
Sławkowa Solisia pectinata.
Tylko niektórzy pamiętają
wieczór spędzony u Sławka...
... w miłym towarzystwie upływały godziny.

<- Bydgoszcz 2006

foto. Bożena Dubielecka, Rafał Ostromęcki, Marek Szczerbicki