up
->
<-

Andrzej wręcza Tomkowi pamiątkowy dyplom.


Home , Węgierska Górka 2010r.