up
->
<-

Andrzej wręcza prelegentowi pamiątkowy dyplom.


Home , Węgierska Górka 2010r.