SKŁAD ZARZĄDU

 

Bożena Dubielecka - przewodnicząca

  tel. kom. 608 40 33 55, e-mail: bozena.dubielecka@uw.edu.pl

Piotr Badurowicz - zastępca przewodniczącej

  tel. kom. 697 515 861, e-mail: p.bad@wp.pl

Izabela Górska - sekretarz

  tel. 22 613 24 08, e-mail: gymnoiza@interia.pl

Hanna Kutnicka - skarbnik

  tel. 22 842 40 21, kom. 661 603 270, e-mail: hannakutnicka@wp.pl

Wojciech Kesler  - członek zarządu, bibliotekarz

  tel. kom. 501 244 035

Rafał Ostromęcki  - członek zarządu

tel. kom. 505 114 247, e-mail: r.ostromecki@neostrada.pl

Władysław Jabłoński - członek zarządu

tel. kom. 603 635 204, e-mail: wladyslawjablonski@wp.pl

 

KOMISJA REWIZYJNA

Beata Jankowska - przewodnicząca

  tel. 600 431 371, e-mail: b.jankowska63@gmail.com

Marta Dąbrowska - zastępca przewodniczącej

  tel. kom.  604 325 072, e-mail: dabrowska.marta@onet.eu

Marek Pilaszek - członek komisji

  tel. kom.  885 472 098, e-mail: discusmarek@wp.pl