INFORMACJE

 

 

1.   Zebrania Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów oddział w Warszawie odbywają się w każdą drugą środę miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godzinie 1800 na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, sala 207, II piętro.

 

2.   Wysokoąć składki członkowskiej w 2019 r. wynosi 75 zł. Można ją wpłacać w dwóch ratach: pierwsza 40 zł, do 15 marca, druga 35 zł, do 15 września. UWAGA! Nie ma składki ulgowej! Wpisowe wynosi 1 zł. Składki można wpłacać na nasze konto lub u skarbnika, Hanny Kutnickiej, podczas każdego zebrania.

 

3.   Aby zostać członkiem oddziału w Warszawie należy wypełnić deklarację członkowską, którą można otrzymać na zebraniu lub otrzymać listownie pisząc na adres przewodniczącej.

Należy też wpłacić jednorazowo wpisowe i co roku składkę członkowską.

 

4.   Opiekę nad Bibliotek± sprawuje Wojciech Kesler. Ksi±żki można wypożyczać podczas każdego zebrania po uprzednim ich zamówieniu.

Uwaga! Książki można wypożyczać dopiero po zaznajomieniu się z Regulaminem.

 

5.  Adres:

PTMK oddział w Warszawie

ul. Krańcowa 43

02-493 Warszawa

NIP 522-22-08-330

 

6.   Konto : mBank 70 1140 2017 0000 4802 1229 6853

 

7.  Adres do korespondencji

Bożena Dubielecka

ul. Krańcowa 43

02-493 Warszawa

  tel. kom. +48 608-40-33-55

  e-mail: Bozena.Dubielecka@uw.edu.pl

 

Strona internetowa PTMK -   http://www.ptmk.pl

Strona internetowa oddziału w Warszawie -   http://www.ptmk.warszawa.pl

Facebook -   https://www.facebook.com/PTMKWarszawa